Door de week

Naast de bijeenkomsten op zondag zijn er door de week ook allerlei activiteiten.

Bijbelkringen
Wil jij je meer verdiepen in Gods woord samen met anderen uit onze gemeente? Dan kun je je aansluiten bij een van de vele Bijbelkringen. Neem contact op voor meer informatie.

Gebedskring
De gebedskring komt om de 14 dagen op woensdagavond bijeen. Deze avonden beginnen om 19.30 uur in de Goede Herder Kerk. De data vind je in de activiteitenkalender.
Er wordt gebeden voor de wereld om ons heen, voor de gemeente, soms ook voor elkaar en voor het werk wat uit naam van onze Heer gebeurt. Daarnaast is er plaats om elkaar te bemoedigen en raad te geven in moeilijke situaties. Er wordt een Bijbelgedeelte gelezen en er wordt gezongen, maar het is uitdrukkelijk geen Bijbelstudiekring. Iedereen is uiteraard van harte welkom. Voor vragen of aangeven van gebedspunten: mail naar de [eeb_email email=”gebedskring.heerenveen@ngk.nl” display=”gebedskring”]

Koffieochtenden
Elke 1e woensdag van de maand is er in de tuinzaal van ons kerkgebouw gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee op een informele wijze samen te zijn. Deze activiteit start in september en loopt door t/m april.
De koffieochtenden zijn een verlevendiging van het contact tussen de gemeenteleden van alle leeftijden, maar ook niet-leden en mensen uit de wijk zijn van harte welkom. De gastvrouwen doen hun best elke koffiemorgen te voorzien van een feestelijk tintje, door naast het warme vocht een zelfgebakken lekkernij te presenteren. Vanaf 10 uur staat de koffie/thee klaar.
Wil je er graag bij zijn, maar heb je nog aarzeling of vragen? Neem dan contact op met [eeb_email email=”cornelianap@hotmail.com” display=”Lia de Heij”] of [eeb_email email=”famluth@zonnet.nl” display=”Maaike Luth”].

Groeigroep “De Binnenband”
Speciaal voor ‘rond-de-35-ers’ is er de groeigroep “De Binnenband”. Voor meer info: mail naar [eeb_email email=”myrna.luiten@gmail.com” display=”Myrna Zuidema”]

Jeugd
Elke zondagmorgen is er crèche voor de kleinste kinderen.
De kinderen uit groep 1 t/m 4 van de basisschool kunnen naar de kindervertelling. De kinderen gaan na het kinderlied naar een apart zaaltje, en komen voor de zegen weer terug.
Daarnaast is er om de veertien dagen op zondagochtend club voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool.

Tienerclubs
De tieners uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs en de tieners uit klas 3 en 4 komen om eens per maand op vrijdagavond bij elkaar.
Rock Solid (klas 1 & 2):
Solid Friends (klas 3 & 4):

Jeugdvereniging
Er is een vereniging voor en door jongeren van ongeveer 16 tot 23 jaar (van brommer tot huurtoeslag…).  

Catechese
Vanaf groep 7 van de basisschool is er catechese die gegeven wordt in zes groepen:
Groep I    (groep 7 basisschool)
Groep II   (groep 8 basisschool)
Groep III  (klas 1 en 2 voortgezet onderwijs)
Groep IV   (klas 3 en 4 voortgezet onderwijs)
Groep V    (klas 5 en hoger voortgezet onderwijs)
Groep VI   Jong belegen (geïnteresseerde jongeren tot 30 jaar)
De catechisaties worden gegeven door ds. uit de Bosch. Naast hem is de jeugdouderling contactpersoon.