Geloven draait om 3 dingen.

Zou er een tijd zijn geweest dat er nog geen letters waren?
Zou er een tijd zijn geweest dat iemand voor de eerste keer een rondje tekende en toenO zei?

Voor ons is het vanzelfsprekend dat er letters en symbolen voor letters zijn. Dat je de letter B herkent aan een verticaal streepje waar heel stevig een 3 tegenaan is geplakt. Maar zo vanzelfsprekend is het niet dat er vormen zijn die wij herkennen als letters.

Is het denkbaar dat in de tijd dat er letters geboren werden en symbolen voor letters gemaakt werden, er ook de behoefte ontstond om letters achter elkaar te zetten en woorden te vormen? Om dan ook woorden achter elkaar te zetten en zinnen te vormen.

Het is denkbaar dat in de tijd van de eerste letters ook de eerste woorden ontstonden.
Als je mag kiezen uit alle letters… wat zou het eerste woord zijn dat jij zou maken?

x – x – x

De Bijbel kiest voor GOD.
Want zo begint de Bijbel:

God schiep in het begin het hier-o en het daar-o;
hier-o en daar-o waren goed.

Mooi hè, dat de letterOsteeds terug komt. DeOdie geen begin of eind heeft. DeOdie helemaal afgerond is. Helemaal volmaakt is.
Hier-O is de aarde, de woonplaats van mensen. Daar-O is de hemel, de woonplaats van God. Beiden waren gemaakt door God en vol van God. Mensen waren vol van God. Maar blijkbaar was er behoefte aan meer. Nog meer! Mensen wilden nog voller zijn dan vol van God zijn. Ze kiezen ervoor om God én iets anders te hebben. Of ze kiezen ervoor om alleen iets anders te hebben. Dat andere noemden we vroeger afgoden. Vandaag heten ze nepgoden. Nepgoden breken de volmaakte binding met God kapot. DeOis kapot gegaan. Het is lang niet meer volmaakt. De volle verbinding met God is verbroken. De volle verbinding, zichtbaar door de letterOis een stukje kwijt en het lijkt nu op de letterC.

Mensen zijn op zoek gegaan naar het ontbrekende stukje. Misschien jij ook wel. Je zoekt in jouw leven naar de zin van het bestaan. Naar de vreugde van leven. Maar vind je het?

Het verrassende van God is, dat God in het ontbrekende stukje van deOis gaan staan. In het centrum. Om van eenCweer eenOte maken, is God zelf gekomen. In Jezus Christus. Vanaf die tijd noemen we Jezus Christus “het levende Woord”. Hij spreekt volle letters van God. Volle woorden van God.

x – x – x

Praten over God is praten over drie dingen:O,CenJC
Ois de volmaakte verbinding met God.
Cis de verbroken verbinding met God en de zoektocht van mensen naar het ontbrekende stukje.
JCis Jezus Christus; God op aarde die de verbinding met God heeft hersteld.

Dat geloven we.
Leven met God en leven voor God is wat we proberen te doen.
Praten over God en praten met God is wat we doen.
Zullen we verder praten?

20170917 ds. Jan

Off-line teruglezen? download dan hier.