Schitterende puinhoop

De profeet Jesaja zegt (hoofdstuk 60):

Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.

Die woorden zijn gezegd tegen de inwoners van Jeruzalem, terwijl de stad helemaal in puin lag. De stadmuren stonden er niet meer. De huizen waren verwoest. De tempel was volledig kapotgemaakt. De ark van het verbond – het symbool dat God bij zijn volk was – … die ark van het verbond was er niet meer. Jeruzalem lag in puin na een oorlog. En tegen de mensen die leven tussen die puinhopen, klinkt dit woord van God. Klinken deze bemoedigende woorden.

1 Sta op en schitter, je licht is gekomen,
  over jou schijnt de luister van de HEER.
2 Duisternis bedekt de aarde
  en donkerte de naties,
  maar over jou schijnt de HEER,
  zijn luister is boven jou zichtbaar.

Hoor je wel hoe eerlijk God is? Dat God eerlijk zegt dat duisternis de aarde bedekt. Dat het leven van alledag soms een puinhoop is, soms een rommeltje. Dat je in het leven van alledag niet altijd het nieuwe en schitterende van Gods nieuwe wereld ziet? Dat het soms best somber kan zijn. Dat ontkent God ook helemaal niet. Sterker nog: God is dat met je eens.

Als jij iemand bent die te midden van puinhopen moet leven… als de brokstukken van het leven om je heen liggen… dan is het wijs om te luisteren naar wat Jesaja namens God nog meer te vertellen heeft.

Jesaja vertelt over vrede. Hij doet dat door te zeggen dat de duistere dingen van vandaag er niet meer zullen zijn. Begin van vers 18:

Van geweld in je land wordt niets meer vernomen,
noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen.

Daar hadden ze in die tijd mee te maken. Met geweld, verwoesting en rampspoed. Vandaag zou Jesaja gezegd kunnen hebben:

Van gemopper, geklets en gevloek in dit land wordt niets meer vernomen, noch van homohaat en armoede binnen je grenzen.

We kunnen het ons nauwelijks voorstellen. Als God in ons midden is – als de luister van Heer boven ons schijnt – dan is alle haat en nijd verdwenen. Pesterijen en eenzaamheid behoren tot het verleden. Asielzoekers zijn landgenoten geworden. Niemand komt dan nog maar iets tekort.

Het is niet voor te stellen! Hoe zal dat ontstaan? Nou zegt Jesaja in het tweede deel van vers 18:

Je zult je muren Redding noemen en je poorten Faam.

Muren – stadsmuren – gaven de mensen in een stad bescherming. En de muur van bescherming die God aan zijn volk geeft, heet Redding. Alleen Redding van God zorgt voor een beschermd leven. En om binnen te komen … om gered te worden… moet je door een toegangspoort. Een toegangspoort die Faam wordt genoemd. Door aanzien en bekendheid, met glorie en roem, voorzien van reputatie en eer kom je binnen in de Redding van God.

Zonder dat Jesaja het wist, vertelde hij over Jezus. Over Redding en Faam.
Voor mensen voor wie het leven in puin ligt,… voor mensen die moeten verder leven met ruwe brokstukken… klinken de woorden van God:

Laat je beschermen door Redding
Kom binnen door de poort die Jezus heet.

Jesaja onthult iets van Jezus. Zonder alles te vertellen. Hij kan ook niet alles vertellen, want hij weet ook niet alles. Jesaja vertelt over Redding en Faam… en over licht dat met gewoon licht niet te vergelijken is.

19 Overdag is het licht van de zon niet meer nodig,
    de glans van de maan hoeft je niet te verlichten,
    want de HEER zal je voor altijd licht geven
    en je God zal voor je schitteren.

Kom uit de schaduw! Geen zonlicht is warmer, geen maanlicht meer betoverend dan het licht van God. God is vol van liefde en genade. Je hebt het nergens beter dan te leven in de lichtbundel van God. De lichtbundel van God heet Jezus Christus. Door het licht van God krijgt een hart vol van verdriet troost. Krijgen de puinhopen van het leven toekomst.

God biedt je Redding aan en die Redding is te bereiken via Faam.
Jezus; zijn naam betekent ‘God redt’
Jezus, Zoon van God, Man van Faam, vol van glorie en eer.

Gebroken mens: sta op en schitter, Jezus is gekomen,
ook over jou schijnt het licht van Jezus.

20181210 ds. Jan

Off-line teruglezen? download dan hier.