CD-presentatie Grytsje Kingma

Op zaterdagmiddag 1 december was het zover: de presentatie van haar 3e cd door Grytsje Kingma.

Foto Max van Gelder

In een goed bezette zaal in de Goede Herderkerk begon Grytsje te vertellen over wat haar drijfveer was om deze cd uit te brengen.
In mei 2009 kwam ze via een kennis in contact met Atze Bosch, een “fries om utens” die na zijn pensionering in Heerenveen was neergestreken. Vanaf het eerste moment was er een klik tussen hen, of, anders gezegd: bleken zij op dezelfde goflengte te zitten. Er ontstond een hechte vriendschap die ertoe leidde dat ze zich samen inzetten om liedteksten van het Nederlands te vertalen in het Fries. Samen werkten ze mee aan de Friese uitgave van het Liedboek. Ook schreef Atze een aantal liederen uit het persoonlijk repertoire van Grytsje.
In de herfst van 2011 werd hij ongeneeslijk ziek en hij overleed in december 2011. Dit was voor Grytsje een grote slag. Ze verloor een vriend maar ook haar vertaalmaatje.

Foto Albert Westra

Het was een wens van Atze, dat de volgende cd van Grytsje er één zou worden met geloofsliederen, die Atze vertaald had. Grytsje zou het uitbrengen van de cd op zich nemen, en tijdens de laatste weken van Atze z’n leven hebben ze hier nog plannen voor gemaakt. Dit resulteerde in een keur van 12 door Atze vertaalde liederen. Het was een lange weg van 2011 naar 2018, maar nu was het zover.
In de loop van de tijd verzamelde Grytsje een aantal professionele muzikanten om zich heen en tijdens de presentatie konden wij hiervan genieten. Ook de presentatie van een tweetal You Tube clips was een primeur. Je vindt ze op You Tube onder de naam Grytsje Kingma en de vermelding ‘Sjong in nij liet’ of ‘Nim my sa’t ik bin’.

foto Max van Gelder

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Nynke, een nichtje van Atze. Omdat haar moeder op familiebezoek was in Nieuw Zeeland viel haar deze eer te beurt. Geëmotioneerd gaf ze in haar dankwoord aan dat ze door oom Atze in haar woonplaats een promotor van het Fries is geworden.

Tijdens de presentatie heeft Grytsje een aantal liederen van de cd gezongen onder begeleiding van piano, gitaar, blokfluit en viool. Ook een solo-optreden van Jan Bartlema op de gitaar maakte veel indruk.
De naam van Dirk Overwijk mag ook niet ongenoemd blijven. Hij verzorgde alle opnames en heeft een groot aandeel gehad in het tot stand komen van deze cd.

Foto Max van Gelder

Het was een uur lang genieten van gesproken woord, (samen)zang en muziek. Na afloop werden we getrakteerd op koffie, cake, frisrank en de nodige hapjes.

En dan was er natuurlijk gelegenheid om een cd te kopen (inclusief een sinterklaasgedichtje).
Ik kan iedereen aanraden deze cd aan te schaffen. Voor de niet-Friezen is er een vertaling beschikbaar. Grytsje kon dit project nu afsluiten; ze heeft de belofte aan Atze ingelost. Zelf heeft hij dit niet mogen meemaken, maar de belofte van Grytsje zal hem tot troost zijn geweest.

De cd is te koop bij Boekhuis de Brug in Heerenveen, maar ook bij Grytsje zelf. Bestellen kan ook via het contactformulier op de website van Grytsje.

Tijdens de samenzang bedacht ik: waarom zingen we zelden of nooit eens een lied in de Friese vertaling? Persoonlijk heb ik ervaren dat de tekst dan heel dichtbij komt. Misschien in het komende jaar eens proberen? ’t Moet toch mogelijk zijn.

Berend Busstra