Van vluchteling naar Bijbelvertaler

Het is dit jaar 400 jaar geleden dat het startsein werd gegeven voor de vertaling van de Bijbel in het Nederlands, de bekende Statenvertaling. Het raakt me, dat nu zoveel jaar later nog 1,5 miljard mensen Gods Woord in hun eigen taal moeten missen.

In deze Wycliffe Nieuws leest u het indrukwekkende verhaal van Reza*, een vluchteling uit een gesloten land in Azië. Op een bijzondere manier werd hij christen én betrokken bij het Bijbelvertaalwerk.
Lees dit verhaal en verwonder u over Gods weg met mensen!

Over anderhalve week vieren we met elkaar Kerst. Op zoveel plekken in de wereld hebben mensen nog geen toegang tot de boodschap van dit feest. Helpt u ons mee hier verandering in te brengen door gebed en financiële steun?

Ik wens u gezegende Kerstdagen!

In Hem verbonden,

Bram van Grootheest
Directeur Wycliffe Bijbelvertalers Nederland

* Vanwege veiligheidsredenen is de echte naam van Reza gefingeerd.

Copyright © 2018 Wycliffe Bijbelvertalers Nederland, All rights reserved.