Zorg voor de schepping is niet links of rechts

Klimaatmars

De PKN steunt de mars van 10 maart, die begint en eindigt in de kerk. ‘Dit is door en door protestants.’
(overgenomen uit dagblad Trouw, 28-02-2019)

“De mars begint en eindigt in de kerk. De dienst wordt georganiseerd door de Groene Kerkenbeweging.”, aldus René de Reuver, scriba van de PKN.

“Als christenen doen wij gezamenlijk een appel voor rentmeesterschap, om de schepping te bewerken en te bewaren. Calvijn zei al dat we zo met de aarde moeten omgaan dat wij die op zijn minst hetzelfde of liefst nog beter nalaten dan dat we die ontvangen hebben. Dit is door en door protestants, en ook de katholieke traditie zegt dit.”

Op de vraag: maar met de steun aan de klimaatmars kiest de kerk toch ook politiek positie? Er zijn namelijk politieke partijen die de problemen ontkennen, of die klimaatbeleid een linkse hobby vinden waarbij mensen geen gehaktbal meer mogen eten omdat vlees slecht is voor het milieu.

Zijn antwoord: “Ja, je hoort wel verschillende geluiden, maar het dominante geluid is dat er echt iets aan de hand is. Ik vind het jammer dat alles op één hoop wordt gegooid. Eet gewoon je gehaktbal, maar denk wel na hoeveel vlees je eet. Het is jammer dat dit thema zo wordt gepolariseerd. Hou op met mensen tegen elkaar op te zetten, maar zoek naar wat inspireert. Dit zijn geen linkse of rechtse vragen, maar algemene kwesties. Hier gaat het om de schepping.”