Herdenkingsbijeenkomst

“OVER KEUZES GESPROKEN”

zaterdag 4 mei 18.45 uur
Doopsgezinde Kerk, Vermaningsteeg 5

In verband met het 100-jarig algemeen kiesrecht, heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei dit jaar gekozen voor het thema ‘In vrijheid kiezen’. Als Raad van Kerken hebben we dit voor onze bijeenkomst veranderd in ‘Over keuzes gesproken’.
In de jaren ‘40-‘45 was er nauwelijks keuzevrijheid. Je stond vaak voor dilemma’s. Want wat doe je, wanneer je je geroepen voelt om actie te ondernemen tegen iets dat in jouw ogen onrechtvaardig is, maar waarmee je wel je eigen leven op het spel zet?
Dat is nog eens iets anders dan anoniem een klein hokje rood kleuren.

Na afloop kunt u zich aansluiten bij de Stille Tocht, die begint bij Crackstate.