Wie zijn wij

Heerenveen en omgeving
Heerenveen is een groot dorp in Zuidoost-Friesland met een nog grotere naamsbekendheid te midden van een prachtig en afwisselend landschap met water, bos en heide. Een dorp met veel bedrijvigheid, een rijke historie en tal van culturele activiteiten. Vanuit Heerenveen en wijde omgeving komen mensen naar de Goede Herder Kerk.

Goede Herder Kerk
De Goede Herder Kerk is een kerk die hoort bij de Nederlands Gereformeerde kerken in Nederland. We zijn een bloeiende en gestaag groeiende gemeente van ongeveer 460 leden met veel jeugd en jonge gezinnen. Wij zijn een relatief jonge gemeente met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar (33% van de leden is jonger dan 20 jaar, zo’n 60% is jonger dan 40 jaar. We komen samen om Gods naam te loven, van zijn woord te leren en in zijn liefde te leven. En natuurlijk om elkaar te ontmoeten, voor, tijdens en na de zondagse dienst.

De wekelijkse ochtenddiensten kunnen omschreven worden als “vrolijk gereformeerd”. In de praktijk betekent dit een bijbelgetrouwe verkonding waarin Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding het hart vormen. Tegelijk is binnen de diensten ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving. We zingen uit diverse liedbundels, waaronder het Liedboek voor de kerken, de Evangelische Liedbundel en Opwekking. Ook is er afwisseling in instrumentale begeleiding: piano, orgel en/of een combo. Verder is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest. Uiteraard ben je welkom om eens een ochtenddienst mee te maken en de sfeer te proeven.

Op de zondagen die vallen in een week met even weeknummer is er ook een tweede dienst. Op de oneven zondagen zijn er regelmatig bijeenkomsten met een heel ander karakter. Meer informatie over de diensten is hier te vinden.

Voor de kinderen zijn er veel activiteiten. Op zondag bij de kindervertelling of de club, of doordeweeks bij clubs en catechese. Voor volwassenen zijn er Bijbelkringen, koffieochtenden en gebedsavonden.
We proberen als gemeente met elkaar mee te leven en te bidden voor elkaar. We bieden ook hulp in praktische zaken. We willen een open gemeente zijn: een liefdevolle gemeenschap waar de normen van de Bijbel hoog gehouden worden en waarin we op drie fronten betrokkenheid nastreven:
betrokkenheid op de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest (boven),
betrokkenheid op elkaar, de gemeente (binnen) en
betrokkenheid op de samenleving (buiten).

Kerkgebouw
Het kerkgebouw ligt in de wijk De Greiden aan de Oude Veenscheiding 15 te Heerenveen.
De wijk De Greiden is in de jaren 70 van de vorige eeuw tot stand gekomen. Het gebouw heeft een kerkzaal, diverse ruimtes voor clubs, commissies e.d. om samen te komen. Naast de kerk staat de woning van de predikant.
In de kerkzaal staat een twee klaviers Flentrop-orgel dat gebouwd is in 1961. Dit orgel stond oorspronkelijk in de Gereformeerde Kerk van Marknesse.
Op 9 december 2001 is het door ons in gebruik genomen.

Tot slot
De Nederlands Gereformeerde Kerk te Heerenveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.ngk.nl/aks