Insecten en wij

Wie heeft nooit een irritante vlieg of mug doodgemept?
Om maar te zwijgen over het gebruik van wespenvangers, mierenlokdoosjes en andere (soms chemische) insectenbestrijders.

Sinds bekend is dat de insectenpopulaties de afgelopen jaren drastisch afgenomen zijn komt bovenstaande in een ander daglicht te staan, in ieder geval bij mij. Ik weet ook wel dat ik zelf niet de grootste oorzaak ben van de teloorgang van insecten met alle gevolgen van dien. Maar toch. Zorg voor de schepping betekent ook zorg voor de kleine diertjes. Ook zij zijn schepseltjes en vervullen een uiterst belangrijke rol in het geheel van de kringloop van alles wat leeft op aarde.

In een Duits onderzoek dat eind 2017 verscheen, bleek dat in Duitsland 76% van de insecten in de afgelopen 27 jaar is verdwenen. Het aantal onderzoeken met onheilspellende berichtgeving stapelt zich in hoog tempo op. Van de 47 gemeten vlindersoorten in Nederland neemt de helft sinds 1992 af. Een Frans onderzoek toonde aan dat vogelpopulaties met gemiddeld 33% zijn afgenomen sinds 2000. Oorzaak: er zijn niet genoeg insecten om ze te voeden.
Uit twee Nederlandse studies is gebleken dat er afnamepercentages zijn van 64% in 20 jaar (kevers) en 62% in 10 jaar (kokerjuffers). Wetenschappers concluderen dat, berekend over een periode van 27 jaar, zo’n twee derde van het aantal individuen van de onderzochte insectengroepen verdwenen is. De belangrijkste oorzaak wordt gezocht in de intensieve landbouw en veeteelt die ontwrichtend werkt voor de biodiversiteit.

Het valt mij op hoe snel deze alarmerende signalen maatschappelijk geland zijn en er initiatieven ontstaan bij instanties en particulieren om hier wat aan te doen. De commercie heeft dit fenomeen eveneens opgepikt en werkelijk overal zijn inmiddels bloemzaadmengsels en vaste planten te koop waar bijen en vlinders van houden. Ik heb ze ook gekocht en wil ze overal, waar nog plek is in de eigen tuin (en anders maak ik ruimte), gaan planten. Ik roep iedereen op om dit ook te doen, alle kleine beetjes helpen en wellicht zijn er in je buurt of straat ook mogelijkheden op gemeentegrond.

Wat je ook overal kunt kopen: insectenhotels. Zelfs een van origine drogisterijketen heeft ze in de aanbieding. Zo maakt de middenstand van de nood weer een deugd. Maar wat die insectenhotels betreft: die hoef je niet te kopen, je kunt het zelf ook heel gemakkelijk maken, wellicht van wat resthout (hergebruik!).

Nu is wat mij betreft het wachten op initiatieven van gemeenteleden om samen met ons als werkgroep de tuin en het terrein van de GHK insectenvriendelijker en duurzamer te maken.

H.P.