Waarom niet het goede doen?

Vaak hoor ik om me heen dat de overheid met maatregelen moet komen om er voor te zorgen dat allerlei milieuproblemen, zoals luchtverontreiniging, opwarming van de aarde, de afvalberg, de steeds maar toenemende stikstofuitstoot, aangepakt en zo mogelijk opgelost gaan worden. Natuurlijk kan de overheid zich niet afzijdig houden, integendeel, zij heeft een superbelangrijke rol in de milieuproblematiek. Maar de rol van jou en mij is minstens zo belangrijk.

Neem bijvoorbeeld het besluit van de overheid dat binnenkort op de autosnelwegen overdag niet harder dan 100 km/uur gereden mag worden. Waarom is het nodig dat er eerst zo’n maatregel moet komen en waarom zouden we nu gaan wachten op de datum van ingaan van deze maatregel? Je kunt toch gewoon besluiten om met ingang van vandaag je te houden aan deze maatregel. Dat zou toch een mooi voorbeeld zijn van ‘het goede doen’.

Vlees eten, we weten dat het slecht is voor het milieu, toch willen veel mensen het dagelijkse stukje vlees niet opgeven. Moet de overheid eerst met een flinke vleesbelasting komen voordat er minder vlees gegeten wordt? Het zelfde geldt voor het maken van vliegreizen. Stoppen we daar pas mee als er een flinke vliegtaks komt of wanneer de prijzen van vliegtickets flink omhoog gaan? Waarom doen we gewoon niet ‘het goede’?