Wij vergeten het telkens weer …

Als christen geloof ik dat de aarde waarop ik leef een onderdeel is van Gods schepping. En die schepping was perfect. In het scheppingsverhaal van Genesis 1 staat zeven (!) keer dat God zag dat het goed was. Ik besef op grond van de Bijbel dat ik een deel van de aarde in bruikleen heb.
Maar wat is bruikleen eigenlijk? Op Wikipedia staat onder meer:

Bruikleen is volgens de wet een overeenkomst waarbij de ene partij de andere een zaak om niet in gebruik geeft, onder voorwaarde dat die ander de zaak teruggeeft nadat hij daarvan gebruik heeft gemaakt, of nadat de tijd die hij die zaak zou gebruiken is verstreken. Gedurende die tijd, blijft de uitlener eigenaar van hetgeen is uitgeleend. Iemand die iets in bruikleen heeft gekregen heeft uiteraard een aantal verplichtingen. Zo moet hij als een goed huisvader zorgen voor wat hij in bruikleen heeft gekregen. Hij moet de zaak bewaren en behouden. Als een in bruikleen gegeven iets verloren gaat (kapot, vernietigd), terwijl dat voorkomen had kunnen worden, moet de lener de zaak vergoeden.

Wat ik in bruikleen heb, is veel omvattend, zoals de plek waar ik woon maar ook de plekken waar ik langs kom of naar toe ga en de dingen die ik koop en gebruik of consumeer.
In haar fantastische en tegelijkertijd zo gemakkelijk leesbaar boek “De verborgen impact” heeft Babette Porselijn onder andere een top 10 opgenomen van de impact op de aarde van de levensstijl van de gemiddelde Nederlander. Als je deze bekijkt dan vallen een aantal dingen in het bijzonder op. Dat het kopen van spullen op nummer 1 staat bijvoorbeeld. Zij heeft verder verschillende vormen van consumptie uitgesplitst (vlees, ander eten en drinken, zuivel en eieren) maar als je die bij elkaar optelt dan heeft dat een nog grotere impact dan het kopen van spullen. Wat ook bijzonder opvalt is de verborgen impact, de impact op milieu en aarde die je vaak niet doorhebt. Waar je bijvoorbeeld bij een auto meestal naar kijkt is de CO2 uitstoot tijdens het gebruik. Maar de verborgen impact, die bijna even groot is, bestaat uit het gebruik van de grondstoffen, de productie, transport en het wegdoen. Samen met mensen van de Universiteiten van Delft en Wageningen is uitgerekend dat in zijn totaliteit slechts zo’n 20% van de impact van ons leefgedrag zichtbaar is.

Ik en jij hebben vaak dus geen besef wat de gevolgen zijn van de manier waarop we met de aarde omgaan. En als ik me realiseer wat het betekent om de aarde in bruikleen te hebben: het is de hoogste tijd voor bewustwording bij ons doen en laten.
Het doet me denken aan een aloud liedje van Hanna Lam:

Als een wijngaard is de aarde
met een toren en een muur.
Wij bepalen zelf de waarde
en betalen nooit de huur.
Wij vergeten telkens weer:
de aarde is van de Heer

H.P.