VOLG HET 5 X R PRINCIPE

De zussen Nicky en Jessie Kroon startten in 2014 hun Zero Waste Project: een maand leven zonder afval te produceren. Ik las erover in de krant en haalde hun boek met dezelfde titel uit de bibliotheek. Het bleek al snel dat hun doel niet haalbaar was. Ze liepen tegen allerlei praktische problemen aan. Een van de eerste problemen waar ze mee te maken kregen: plastic verpakkingen! Gemiddeld maakt de Nederlander dagelijks 8 (!) plastic verpakkingen open. Ze ontdekten dat een dergelijke stap (geen afval) in één keer onmogelijk is. Ze besloten daarom kleinere stapjes te nemen. Inmiddels is hun doel (geen afval produceren) uitgegroeid tot een jarenlang project en hun levensstijl!

In hun boek geven ze de tip om volgens het 5 x R principe te werken.

Refuse (Weiger)
Leer nee te zeggen tegen alles wat niet strikt noodzakelijk is op het gebied van kleding, voedsel etc.

Reduce (Verminder)
Wen aan een minimalistische levensstijl. (Niet alsmaar consumeren maar consuminderen).

Reuse (Hergebruik)
Geef items een tweede leven.

Recycle
Geef voorrang aan recyclebare verpakkingen.

Rot
Composteer alle organische afval.

De dames hebben inmiddels landelijke bekendheid verworven en geven overal lezingen en workshops met ontzettend praktische tips bij elke R.
Zie ook hun website: https://www.hetzerowasteproject.nl/

Wat mij aanspreekt is dat hun tip erg praktisch van aard is en het geeft je de mogelijkheid om stapjes te maken. Op een gegeven moment worden bewust gezette stapjes (bijvoorbeeld zelf een (uitwasbaar) zakje meenemen naar de supermarkt) op een gegeven moment automatische gewoontes en kun je een volgende stap kiezen.

HP