Zorg voor de schepping - Geloof en Inspiratie

De Groene Goede Herderkerk in onze maatschappelijke context

22 feb 2019
Inleiding De discussie over de problemen rond ‘natuur en milieu’, ‘klimaat’, ‘vervuiling’ en ‘verspilling’, staan de laatste jaren weer centraal in het politiek-maatschappelijke debat. ‘Energietransitie’ is het hedendaagse begrip waarmee...
Lees meer >

Bijbelse achtergronden voor een Groene Goede-Herder-Kerk

22 feb 2019
Bij een bezinning over milieuproblematiek is het goed om te bezien wat de Bijbel, als het Woord van God, ons heeft te zeggen. We willen bij een aantal Schriftplaatsen stilstaan....
Lees meer >