Zorg voor de schepping – Statement

Onze missie is om, op verschillende manieren, in kerkdiensten, bij allerlei gelegenheden zoals startzondag, gemeenteavonden, Bijbelkringen en via de website te proberen mensen te inspireren om als gemeenschap van christenen én als individu zorg te hebben voor Gods schepping.